Hoa Lan >> Vanda - Vân lan

Kỹ thuật nuôi trồng Lan - Vanda

Vanda là một giống lan phụ sinh của vùng nóng, có một số rất ít mọc trên đá hay ...

Cách trồng các loài thuộc giống Vanda và Ascocenda

Về phương diện thương mại, Vanda là một giống tương đối đồng nhất về dạng hoa, dạng cây và ...

Trang

  • follow us on
  • Tắt Quảng Cáo [X]
    Kyoryo Nhật Bản