Cây trồng rừng và lấy gỗ

Kỹ thuật trồng cây xoan đào

Cây xoan đào có giá trị gấp nhiều lần các loại cây lâm nghiệp khác. Hiện nay vườn ươm đã có giống cây xoan ...

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Neem

Cây Neem - Xoan chịu hạn sinh trưởng tốt trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, ẩm, thoát nước tốt. Các ...

Kỹ thuật trồng cây Trám

Khoảng cách trồng trám 6 x 7 m hoặc 7 x 8 m, mật độ khoảng 200 cây/ha. Khi còn non, có thể trồng ...

Kỹ thuật trồng và ghép cây Trám Đen

Theo kinh nghiệm của trồng và cấy ghép cây trám đen của bà con nông dân Hiệp Hòa, Bắc Giang thì thường trồng trám ...

  • follow us on
  • Tắt Quảng Cáo [X]
    Kyoryo Nhật Bản